วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 09:44 น.

พนักงานของเรา ที่พร้อมให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ รวดเร็ว และจริงใจ

Rate this item
(30 votes)


หัวหน้างานบริการลูกค้า

หัวหน้างานบริการลูกค้า


ทีมรถบริการลูกค้า ที่พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็วทันใจ


ทีมรถบริการลูกค้า หมายเลข 1 (หัวหน้าช่างเพลิน และ หัวหน้าช่างพรศักดิ์)


    

ทีมรถบริการลูกค้า หมายเลข 2 (หัวหน้าช่างคิด)  ทีมรถบริการลูกค้า หมายเลข 3 (หัวหน้าช่างเอส)


    

ทีมรถบริการลูกค้า หมายเลข 4 (หัวหน้าช่างดอกดิน) ทีมรถบริการลูกค้า หมายเลข 5 (หัวหน้าช่างปัญญา)


ทีมรถบริการลูกค้า หมายเลข 6 (ห้วหน้าช่างต้น)


พนักงานส่วนโพ้งขอบถุงมือ

พนักกงานส่วนโพ้งขอบถุงมือ


พนักงานส่วนบรรจุภัณฑ์

พนักกงานส่วนบรรจุภัณฑ์


พนักงานส่วนการทอถุงมือผ้าฝ้าย

พนักกงานส่วนการทอถุงมือผ้าฝ้าย


พนักงานสายการผลิตถุงมือผ้าฝ้ายทั้งหมด

พนักงานในสายการผลิตถุงมือผ้าฝ้ายทั้งหมด
Last modified on วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2013 เวลา 00:07 น.
Administrator

Administrator

"เรายินดีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ และขอกรามขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้า และบริการของ Chena Supply"

Latest from Administrator

Related items (by tag)

back to top